QSGs logga

Miljö- & Kvalitetspolicy

Miljöpolicy

Vårt miljöarbete går ut på att minst uppfylla och helst överträffa beställarnas och allmänhetens krav och därigenom minimera negativ kvalité.

Kvalitetspolicy

QSG Bevakning AB skall alltid upplevas som bäst på marknaden! Kunden skall alltid stå i centrum.

Våra kunder skall alltid vara i fokus!

Kunder för oss:

  • Beställare (avtalspart)
  • Allmänhet (tredje man)
ISO 9001 CertifikatISO 14001 Certifikat